Klientai

Mūsų kontora vertina kiekvieną klientą ir laiko jį svarbiausiu, todėl mes dedame maksimalias pastangas, siekdami geriausio ir kliento lūkesčius pateisinančio rezultato.

Mūsų kontora konsultuoja ir atstovauja tiek Lietuvos, tiek ir užsienio šalių fizinius bei juridinius asmenis. Tarp nuolatinių mūsų klientų yra įvairių šalių laivybos kompanijos, laivų valdytojų atsakomybės savitarpio draudimo klubai, draudimo bendrovės, užsienio teisinės firmos, laivų statyklos ir laivų remonto įmonės, investuotojai į nekilnojamąjį turtą, jūrinių terminalų operatoriai, laivų kuro ir atsargų tiekėjai, laivų komerciniai ir techniniai valdytojai, laivų agentai, statybos įmonės, bendrovės, veikiančios energetikos bei pramonės srityse, baldų gamintojai, paslaugų teikėjai, prekybos kompanijos ir prekybos centrai, krovinių gavėjai, siuntėjai, ekspeditoriai, vežimo keliais bendrovės, žemės ūkio bendrovės, bendrojo naudojimo objektų administratoriai ir kt.

Taip pat mūsų kontoros specialistai konsultuoja fizinius asmenis įvairiais jiems rūpimais teisės klausimais bei atstovauja jų interesus teismuose ir kitose institucijose.

 

 

The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms